Dansk Münsterländer Klub Vinderklasse

Horsens 30.09.2012

2.VINDER,RES.CACIT.HP

PRØVEKRITIK

Dansk Kennel Klub Brugsprøve

Ringsted 20.09.2012

 

1. slip: Kiki anlægger på stub i modvind et passende stort, momentvis lidt

snævert søg i god fart og en smuk stil med højt ført hoved, en lang, glidende

galop og gode halerørelser. Går lidt ned i slutningen af slippet. Makker

finder fugl.

2. slip: Afprøves på smålodder med skiftende vindforhold. Arbejder fornuftigt.

Fasan flygter ved gærde uden at situationen kan bedømmes.

3. og 4. slip: Arbejder solidt i roer ? dog er søget momentvis lidt cirklende.

5. slip: Afprøves kort på stub. Arbejder sig ind i majsbælte på fært. Fasan

letter mellem hund og fører. Opnår senere stand. Avancerer villigt og rejser

præcist singlehøne. Rolig i opflugt og forbiskud. Viser efterfølgende korrekt

apportering og aflevering af udkastet fugl.

2 pr.

Dommer: Henrik Raae Andersen

------------------------------------------------------------------------------------

PRØVEKRITIK

Dansk Münsterländer Klub Vinderklasse

Horsens 30.09.2012

Fuglevang's Kiki DK09224/2009

 

Kiki slippes på græs i god vind. Går i et stort og velanlagt søg, med passende

afstand mellem slagene. Farten er høj, og stilen prima med hovedet i ryglinie,

og livlig halebevægelse. Kiki dækkes af for stående makker. Er lydig og velført.

2. slip slippes Kiki på græs i god vind. Opnår hurtig stand.

Avancerer villigt på ordre, og rejser præcis agerhøne. Er rolig i opflugt og forbiskud.

Til slut kastes en agerhøne og der afgives skud. Kiki apporterer korrekt.

Fortsætter over middag.

Kiki slippes på raps i god vind. Går i et godt anlagt

søg i høj fart og god stil, med god arealdækning i god kontakt til føreren.

Opnår stand. Agerhøns flygter af sig selv. Kiki viser god respekt.

2.VINDER,RES.CACIT.HP.

Dommer nr. 343, Jørgen Larsen.

Vinder klasse

Præm: HP, Res. Cacit. Plac.:2

Dommer: Heine Tirsbæk Jørgensen

---------------------------------------------------------------------------------------------

PRØVEKRITIK

Dansk Kennel Klub Brugsprøve

Sydsjælland 24.09.2013

 

Kiki prøves 2 gange. Hendes søg er godt og arealdækkende. Kiki kommer over

meget terræn. Farten er høj i en nydelig stil.

I 1. slip opnår Kiki hurtig stand. På ordre rejser hun villig og præcis

agerhøns. Der er komplet ro i opfløj og skud. Der skydes forbi. Kiki apportere

udkastet fugl godt med en god aflevering. I sidste slip kommer Kiki for tæt på

agerhøns der vises respekt for opfløj. Kiki slutter med en stand. Her kan hun

ikke udrede. Senere kommer agerhøns på vingerne.

2 præmie.

Dommer: Ernst Jensen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PRØVEKRITIK

Dansk Kennel Klub Brugsprøve

Ringsted: 02.10.2013

 

Kiki slippes på græsmark i modvind. Anlægger et stort arealdækkende søg i høj

fart og smuk stil.

2.slip: Slippes i modvind på stubmark. Anlægger igen et stort bredsøg i høj

fart og smuk stil.

3.slio: Slippes i roemark i modvind. Søg, fart og stil som tidligere. Opnår

stand, lige inden rejseordre gives flygter agerhønseflok, viser respekt i

opflugt og skud. Viser senere respekt for lavt overflyvende and.

4. slip: Slippes i brakmark i god vind. Anlægger et søgmønster som er afpasset

efter terræn, farten ligeså.

5.slip: Slippes i roer i modvind. Søg, fart og stil som i tidligere slip.

6.slip: Slippes på stubmark i modvind.

2. Præmie

Dommer: Leif Anker Jensen

----------------------------------------------------------------------------------------------

PRØVEKRITIK

Dansk Kennel Klub Brugsprøve

Eggeslevmagle 19.10.2013

 

Kikki starter i roer i god modvind, viser her et stort og velskolet søg i høj

fart. Stilen er smuk med højt ført hoved og kraftfuld galopaktion.

Er lydig og velført. Går usvækket i et langt slip.

2 slip i roer i god vind. går fortsat godt , opnår stand, avancerer villigt

på ordre og rejser hårdt og tager fasan i opfløj. Apporterer med et godt greb

og god aflevering, senere skydes der et skud over kikki . Der komplet ro i

skud.

1. præmie

Dommer: Kaj Hedegaard

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRØVEKRITIK

Danmarks Jægerforbund Vinderklasse

Stenlille 28.03.2015

 

Kiki slippes på rapsmark mod vinden, anlægger et passende stort søg med gode

udslag og passende afstand mellem slagene. Farten er høj, stilen smuk, går med

lette, livlige bevægelser og højt båret hoved. Kiki er lydig og holder god

kontakt til fører. Opnår stand, på ordre avancerer den hårdt frem og står

igen. På ny ordre når Kiki at tage et skridt, hvor hun præcist rejser parhøns.

Kiki er komplet rolig i opfløj og skud. 2. slip på stubmark mod vinden

fortsætter hun i et godt og veldækkende søg i god kontakt med føreren.

Fortsætter. 423 Jeff Jakobsen.

Over middag prøves Kiki i god vind på raps. Hun viser et tilpas stort og

velanlagt søg i høj fart og smuk kraftfuld stil med gode galopaktioner. Kiki

finder ikke noget og hun bliver i dag

1. vinder med HP

Dommer: John Hilmer Hansen

---------------------------------------------------------------------------------------------

PRØVEKRITIK

Dansk Münsterländer Klub Vinderklasse

Herlufmagle 30.03.2014

 

Kiki slippes kort på raps i sidevind. Dommer træder fugl op på anvist terræn.

-2. slip på vintersæd, senere raps i god vind. Her viser Kiki et stort flot

søgsoplæg med en prima arealdækning. Farten er høj. Stilen god med hovedet

ført over ryglinie og med dejligt spil i halen. Kiki er lydig og velført og

der er god kontakt til føreren. Kiki opnår flot stram stand. Kiki avancerer

villigt, men kan ikke påvise vildt. -3. slip på raps i god vind. Kiki går som

i 2. slip. Opnår stand, går på ordre villigt frem af flere omgange, udpeger

præcist og rejser parhøns. Kiki viser respekt ved opflugt og skud. Fortsætter.

Kikki slippes på raps i god vind og viser her et prima søgsoplæg med en god

arealdækning. Farten er høj. Stilen god med hovedet ført over ryglinie og med

dejligt spil i halen. Kiki er lydig og velført og med god kontakt til føreren.

4. vinder

Dommer: Bjarne Axelsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRØVEKRITIK

Dansk Münsterländer Klub Vinderklasse

Odder 29.3.2015

Fuglevang´s Kiki slippes på rapsmark i modvind. Hun arbejder hele slippet

igennem i et stort, flot og velanlagt bredsøg med bedste udnyttelse af vind og

terræn. Farten er høj og stilen smuk. Hoved føres i ryglinie. Momentvis lidt

død hale. God let galopaktion. Kiki er lydig og velfært. Hun går konstant i

god kontakt til fører. Viser spontan respekt for springende hare. Afprøves i 4

lange slip hvor hun hele tiden arbejder flot i et godt søg og i god kontakt

til fører. Opnår stand, avancerer villigt på ordre, men kan ikke påvise vildt.

I sidste slip opnår Kiki stand. Avancerer villigt på ordre i flere tempi og

rejser præcist parhøns. Der er ro i opflugt og skud.

Fortsætter, Kat. I, vinderklasse

402, Annette Laursen

Kiki slippes på rapsmark i modvind. Hun arbejder i et flot og arealdækkende

bredsøg i god kontakt til fører. Kiki opnår stand. avancerer villigt på ordre,

men kan ikke påvise vildt.

Dommer 420, Michael Sanner

3. vinder HP, vinderklasse

---------------------------------------------------------------------------------------------

PRØVEKRITIK

DKK's Mesterskabsprøve

Slagelse 12.04.2015

Kiki slippes på raps i god vind og viser her et stort søg med en god

arealdækning. Farten er høj. Stilen er god med en livlig galopaktion, højt

båret hoved og dejligt spil i halen. Kiki er lydig og velført og der er god

kontakt til føreren. Kiki opnår stand. Kiki avancere behersket på ordre, men

kan ikke påvise vildt. Opnår på ny stand. Avancere villigt på ordre. Udpeger

præcist og rejser fasan. Kiki er rolig i opflugt og skud.

-2. slip på raps i god vind. Kiki går som i 1. slip. Fortsætter. Bjarne

Axelsen 400

I sidste og 3. slip lægger Kiki et tilpas stort søg og kommer ikke for mere

vildt.

4. Vinder HP

Ernst Jensen 328

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRØVEKRITIK

Dansk Münsterländer Klub Vinderklasse

Ringsted, 27.09.2015

 

Kikki slippes på udlægsmart i svag vind. Den anlægger straks et stort og

arealdækkende søg med bedste udnyttelse af vind og terræn. Farten er konstant

høj, stilen prima med hoved højt båret og livlig hale. Den er lydig og

velført.

I roer viser Kikki samme god søgsoplæg. Kikki holdes for hare. Kort efter

makker har fået stand opnår Kikki også stand ganske tæt ved. Kikki holder sin

stand under afviklingen af hele situationen for makkeren. Ved avanceordre går

Kikki villigt frem og rejser agerhøns. Der er ro i opflugt og forbiskud.

Apportere udkastet fugl korrekt.

Senere i roer viser Kikki igen et godt søgsoplæg, den holder fart og jagtlyst

længe. Den er lydig og velført.

Fortsætter. Allan Grundahl, 401.

1. slip i roer i god vind. Kikki viser her et prima søg med en god

arealdækning. Har to gange stand uden påvisning af vildt.

2. slip i roer i god vind. Kikki går forsat godt. Holder sit format.

2. Vinder HP

Bjarne Axelsen 400

------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRØVEKRITIK

Danmarks Jægerforbund

Slagelse, 04.10.2015

 

Fuglevang´s Kiki starter i roer i svag modvind, når lige at slå et par slag

opnår stand, den rejser godt på ordre, der er ro i opflugt og skud, god apport

og god aflevering.

2. slip i roer med skiftende makkere går her i et godt anlagt søg med god

afstand i slagene går godt på bredden i god kontakt med fører, lidt fremdrift

var ønskeligt.

Fortsætter som Kat. I

Kiki slippes i yderligere tre slip med skiftende makkere i roer og senere på

raps i skrå modvind og viser et arealdækkende søg, hvor der dog ønskes mere

dybde i slagene og lidt mere bredde - i sidste slip dog tilpas bredde. Farten

er tilpas høj og stilen god med høj hovedføring og smidig galop, hvor dog mere

afspark ønskes - tilpas halerørelse. Kiki viser god jagtlyst og energi samt er

lydig og i god kontakt til fører. I 2. slip har Kiki spinkel chance til fasan,

som makker udnytter på anvist terræn.

6. vinder -

Jes Laulund / 403

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRØVEKRITIK

Danmarksmesterskab, Danmarks jægerforbund,

Bramming, 11.10.2015

 

Kiki slippes i god vind i roer, viser et godt anlagt søg med gode udslag og

passende afstand mellem slagene. Udnytter vind og terræn godt. Går ib god fart

med en god stræk i sin galopaction. Kiki går med stor jagtlyst i en smuk stil

med hovedet ført i ryglinie og livlig halerørelse. Opnår stand, rejser på

ordre villig og præcis fasan, ro i opflugt og forbiskud.

I et nyt slip i roer, er søg, fart og stil som i foregående slip. 3

forskellige makker finder fugle.

3 slip i god vind på stub, viser Kiki samme gode takter som i de foregående

slip. Sluttelig kastes fasan, ro i udkast og skud, på ordre apporteres hurtig

og korrekt greb og afleverer korrekt.

Fortsætter. Kat. 2.

Kiki prøves i roer, hun arbejder fornuftig med god udnyttelse af vind og

terræn, Kiki opnår stand, avancerer villig og rejser præcis fasan, rolig ved

opfløj og skud, god apport og korrekt aflevering.

2. i roer, går som i første, intet vildt.

6. Vinder.

395 Erling Pedersen.